More results

Učenje iz študijskih primerov COMPOSE

V okviru projekta INTERREG MED COMPOSE, ki spodbuja nizkoogljično gospodarstvo, je bilo izvedenih 18 demonstracijskih aktivnosti v 11 sredozemskih državah (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Cipru, Franciji, Grčiji, Italiji, Črni gori, Portugalski, Sloveniji in Španiji). Osemnajst projektov trajnostne energije je bilo izvedenih z COMPOSE postopnim metodološkim pristopom od spodaj navzgor, katerega cilj je spodbujati uporabo OVE in ukrepov za energetsko učinkovitost z izkoriščanjem lokalnega potenciala, razvojem trajnostnih oskrbovalnih verig ter spodbujanjem lokalne in gospodarske rasti.

Do leta 2030 bo v državah COMPOSE projekta zaradi razvoja, delovanja in multiplikacijskega učinka teh projektov, proizvedenih več kot 336 GWh/letno električne energije iz OVE in 558 kt CO2/letno prihranjenih emisij toplogrednih plinov.

Seznanite se več o COMPOSE demonstracijskih aktivnostih z iskanjem po vrsti energetske tehnologije ali prednostnih področjih ukrepanja.