More results
Projekti trajnostne energije

Učenje iz študijskih primerov COMPOSE

V okviru projekta INTERREG MED COMPOSE, ki spodbuja nizkoogljično gospodarstvo, je bilo izvedenih 18 demonstracijskih aktivnosti v 11 sredozemskih državah (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Cipru, Franciji, Grčiji, Italiji, Črni gori, Portugalski, Sloveniji in Španiji). Osemnajst projektov trajnostne energije je bilo izvedenih z COMPOSE postopnim metodološkim pristopom od spodaj navzgor, katerega cilj je spodbujati uporabo OVE in ukrepov za energetsko učinkovitost z izkoriščanjem lokalnega potenciala, razvojem trajnostnih oskrbovalnih verig ter spodbujanjem lokalne in gospodarske rasti.

Do leta 2030 bo v državah COMPOSE projekta zaradi razvoja, delovanja in multiplikacijskega učinka teh projektov, proizvedenih več kot 336 GWh/letno električne energije iz OVE in 558 kt CO2/letno prihranjenih emisij toplogrednih plinov.

Seznanite se več o COMPOSE demonstracijskih aktivnostih z iskanjem po vrsti energetske tehnologije ali prednostnih področjih ukrepanja.

Share your sustainable energy good practice

Do you have a concrete sustainable energy case study to share?

Fill this form, share your good practice and inspire other communities. Explain the project scope, outcomes and impact and resources needed and its transferability potential. Once validated, your good practice will be published in the database.